VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Adam Bencze

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Adam Bencze Analýza nabídky vín v gastronomických...
Author:  Rachel Daniel

0 downloads 118 Views 1MB Size

Recommend Documents

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Stomatologická klinika FNKV Ľubica Ladányiová Riziko vzniku demine...

1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Biologie Studijní obor: Buněčná a vývo...

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE TEZE K DISERTAČNÍ PRÁCI2 3 České vysoké učení te...

1 České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta dopravní Bc. Ondřej Stejskal Vzájemné uznáv&aac...

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut ekonomických studií Jana Procházková Stress tes...

1 Ecological Questions 9/2008: doi: /v A drastic reduction in abundance of Dreissena polymorpha Pall. in the Skoszewska Cove (Szczecin Lagoon, River O...

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Lukáš Matta Moţnosti úprav ţelezničnej...

1 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Matej Dajčár Implementace alternativn&ia...

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Lidija Magdič Mentorica: doc. dr. Marina Lukšič Hacin Somentorica: doc. dr. Karmen Erjavec SP...

1 1 Jukka Kola Rector, Professor University of Helsinki P.O. Box 3 FI University of Helsinki, Finland tel Academic employment Rector, University of He...