SUSTAV ZA UPRAVLJANJE AUTOMATIZIRANIM POSTOLJEM TELESKOPA U SVRHU PRAĆENJA ZVIJEZDA

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA DIPLOMSKI RAD br. 871 SUSTAV ZA UPRAVLJANJE AUTOMATIZIRANIM POSTOLJEM TELESKOPA U...
Author:  Clemence Nicholson

0 downloads 15 Views 5MB Size

Recommend Documents

1 SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAĈUNARSTVA Jelena Novosel Sustav računalnog vida za automatsko prepoznavanje vozila u svrhu ...

1 Priru~nik za izgradnju teleskopa2 23 Izvori: 1. The San Francisco Sidewalk Astronomers (USA) 2. Victor s Telescope Making (USA) 3. ATM amaterska izr...

1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij S...

1 UNIVERZITET SINGIDUNUM FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU SISTEMI ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM - Diplomski rad - Mentor: Prof. dr Mladen Veinović Student:...

1 RASPODIJELJENI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DOMENSKIM NAZIVIMA TEMELJEN NA MREŽI RAVNOPRAVNIH ČVOROVA Krešimir Pripužić, Valter Vasić Sveučili&scaro...

1 priruènik za dobro upravljanje2 Copyright Hrvatski pravni centar Priruènik za dobro upravljanje pripremljen je i tiskan u sklopu proje...

1 UPRAVLJANJE ZNANJEM U INDOK ODJELU KONČAR-INSTITUTA ZA ELEKTROTEHNIKU NOVE USLUGE KNJIŽNICA KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE INFORMATION AND DOCUMENTATIO...

1 Upravljanje projektima u IT Upravljanje kvalitetom projekta2 Upravljanje kvalitetom Značaj: Ranije se olako prihvatao loš kvalitet IT proizvo...

1 SVEUČ ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV...

1 telekomunikacije predstavljamo Programski jezik Java Vodič kroz wireless Mreža i mrežni elementi videokonferencije broj 39 novembar 2009 godina IV c...