Anna Byns En Haar Invloed In Kerkelijke Kringen

Below is result for Anna Byns En Haar Invloed In Kerkelijke Kringen in PDF format. You can download or read online all document for free, but please respect copyrighted ebooks. This site does not host PDF files, all document are the property of their respective owners.

ANNA BYNS EN HAAR INVLOED IN KERKELIJKE KRINGEN

ANNA BYNS EN HAAR INVLOED IN KERKELIJKE KRINGEN, DOOR Dr. J. LINDEBOOM. In de kerkgeschiedenis bekleedt zij eigenlijk geen plaats, de vrome en dichterlijke Antwerpsche schoolmaitres. In de geschiedenis der letterkunde wordt haar naam genoemd, en met eere: zij kan er de stof leveren voor een geheel hoofdstuk '). Maar in handboeken over vaderlaudsche

Religious Culture - JSTOR

De Socinianen en de Zuid-Hollandsche Synode in 1639, door F. K. Van Ommen Kloeke Anabaptisten te Ahaus in 1549, door K. Tos Twee documenten betreffende den slavenhandel in de 17e eeuw, door Dr. A. Eïkhof Boek-aankondiging. Oud-Christelijke epigraphie, door Dr. F. PlJPBB. Anna Byns en haar invloed m kerkelijke kringen